Ние съставяме екипи за устен превод по време на международни
срещи, научни конференции, семинари, презентации и др. от 1983 г.
Ние можем да ви предоставим преводачи, както за най-малката
среща, така и за най-голямата организирана от Вас конференция.
Всички наши преводачи са специалисти и превеждат
изключително в областите на тяхната компетентност.
Техниката с която работим, е най-съвременна и позволява
възможно най-добрия и лесен начин за осъществяване на
многоезична комуникация.


 

 

 

Определете какъв вид превод Ви е необходим - консекутивен или симултанен. За симултанен превод е необходимо специално оборудване. Заедно можем да уточним необходимата за гладкото протичане на Вашето събитие техника.
Ограничете времетраенето на заседанията. Заседания над три часа ще уморят не само преводачите, но и Вашите участници ще се отегчат.
Предвидeте в заявките нощувки и храна за преводачите и техниците, както и освежителни напитки по време на работа. Нашите преводачи ще свършат прекрасно своята работа, но в общ интерес за осъществяване на по-добрата комуникация, е вие да предоставите преди конференцията:
Материали по темата - преводачите са хора с широки познания, но не могат да бъдат специалисти във всички области. Запознаването с докладите и презентациите ще им помогне да усвоят точната терминология.
Програма и списък с имената на участниците.

 

 

Организаторите на конференцията или семинара осигуряват професионален превод, за да дадат възможност на делегатите с чужд език и култура да се разбират помежду си. Преводачите Ви помагат да предадете Вашето послание на аудиторията. Можете да им помогнете, като спазвате следните прости правила:

Ако имате написан текст или бележки, независимо дали възнамерявате или не да се придържате към тях, моля предайте ни ги. Когато преводачите превеждат, те не превеждат отделните думи, те превеждат Вашата мисъл. Затова осигурете ни предварително материали. Ние ще Ви ги върнем след конференцията. Конфиденциалността ще бъде запазена.
Ако изложението Ви е много специализирано, във Ваш интерес е да ни предоставите терминологията и материали, с които разполагате по темата. Ако при презентацията си ще използвате аудиовизуални средства, предвидете едно копие и за преводачите. Те се намират в кабини, далече от екрана, и не биха могли да видят точно цифрите и графиките, които назовавате. Когато човек чете готово написан текст, той произнася написаното много по-бързо отколкото би го направил, когато формулира мисълта си без текст пред себе си. Умереното темпо на четене е 3 минути за страница от 30 реда.
Не чукайте по микрофона за да проверите дали работи, преводачите работят със слушалки. Най-добрият начин да проверите дали работи, е да кажете просто "Здравейте!".
Не говорете много близо до микрофона и не поставяйте слушалките си за превод в близост до него. Това ще предизвика микрофония.
Ако обичате да сте в близък контакт с аудиторията, моля използвайте радио-микрофон, в противен случай дори да викате, преводачите няма да ви чуят.