От 1983 година извършваме качествени писмени преводи.
Ние спазваме до минута обещаните срокове,
дори когато те са за вчера.

Ние умеем да Ви изслушаме и да Ви дадем най-добрия съвет.
При нас ще намерите оптимално съотношение качество/цена /срок.

За да гарантираме конфиденциалността на Вашите документи,
ние сключваме с преводачите стриктни договори.

Всички наши преводачи и редактори са специалисти и
превеждат изключително документи от тяхната компетентност.

Нашите преводи отговарят на изискванията на ISO 9001.
Преди предаването им на клиента те се проверяват и
коригират от нашите редактори.

 

 

Презентации
Статии
Брошури
Договори
Доклади
Научни статии
Годишни отчети
Техническа документация
Юридически документи
Видеоигри
Софтуер
Ръководства
Менюта
Лична кореспонденция

И всичко друго, което решите да ни поверите...
 

 

Английски
Арабски
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Норвежки
Полски
Португалски
Румънски
Руски
Словашки Словенски
Сръбски
Турски
Унгарски
Украински
Фарси
Фламандски
Френски
Холандски
Хърватски
Чешки
Шведски
Японски

 

 

Не бъдете многословни. Редактирайте предварително текстовете за превод.
Не изпращайте текстовете си в последната минута. Това ще Ви спести допълнителните утежнения за спешност в цената.
Изпращайте ни крайния вариант на текста. Всяка допълнителна промяна ще Ви донесе още разходи.
Използвайте софтуер, съвместим с MS Office. Преводачите ще могат да работят директно върху изображенията. Това ще Ви спести допълнителни разходи по обработката на текста.
Не избирайте най-евтината агенция за превод. Поправката на направен вече превод може да Ви излезе скъпо, а да се остави в съществуващия вид може дори да Ви навреди.
Не отивайте и в най-скъпата агенция. Това не е гаранция за качество. При нас съотношението цена/качество/срок е оптимално.
Компресирайте големите файлове. При изпращането им това спестява средства и време.
Всяка фирма има своите съкращения, терминология, наименование на длъжностите. Ако имате някаква изготвена документация моля, приложете я към текста за превод. Тя няма да намали вашите разходи, но ще помогне на преводача да уеднакви терминологията и да се изрази на вашият специфичен жаргон.
Предоставяйте ни схеми, снимки, графики и всичко, което би могло да улесни разбирането на текста.
При текстовете за печат изпращайте ни белия макет за контролно изчитане. Това ще Ви спести допълнителни разходи за нов печат.

 

 

Приемайте преводи само във Вашата област и компетенции. Придържайте се към терминологията и предоставените Ви глосари. Задължително използвайте сайта на клиента, а като цяло-Интернет.
Когато текстът Ви е предоставен на запис - работете направо върху него със съответната програма, като запазвате изцяло форматирането.
Предавайте преведения материал навреме и задължително преди крайния срок.
Предавайте превода готов за ползване.
Никога не възлагайте повереният ви превод на трето лице.
Спазвайте стриктно конфиденциалностт